Hvorfor prioritere aktive ansatte? 

Tilbake til blogg

Hvorfor prioritere aktive ansatte? 

Hvis du er en av de som trener og beveger deg jevnt vet du kanskje at dette gir positiv avkastning for deg, der du jobber og for samfunnet generelt. 

Verdiskapning i bedriften kan skapes gjennom en mer aktiv hverdag og dette er det flere bedrifter som ser ved å tilrettelegge for aktivitet i og utenfor jobb. Men det er fortsatt et potensialet i Norge på å få folk opp fra kontorstolen. 

Ved å tilrettelegge trening og gjøre det obligatorisk og strukturert kan man enklere få med seg alle – de som også er minst aktive. Her er fellestreninger digitalt eller stedlig et godt alternativ. Det skaper godt samhold, bygger kultur og team-følelse og kan gi større lojalitet. Dette er viktige punkter i et prestasjons perspektiver på jobb.
Økt engasjement og god innsats, med ansatte som er i bedriften over tid er jo noe alle ønsker seg. 

Fordeler

  • Trening er et energigivende avbrekk i arbeidshverdagen og gir bedre konsentrasjon og øker arbeidskapasiteten. 
  • Arbeidsgiver hvis tillit til de ansatte ved å gi de muligheten og det kan føre til større motivasjon. 
  • Fører til reduserte fysiske og psykiske plager og dermed vil gi redusert sykefravær 

Man trenger ikke mer enn 30-60 minutter for å gå god gevinst! 

Les også